Yêu cầu đặt lại mật khẩu

  • Nếu bạn thay đổi mật khẩu, bạn sẽ không thể rút tiền trong 48 giờ vì lý do bảo mật.