Push Gaming

  Jammin Jars Bonus Buy

  jammin-jars

  데모 모드

  레알 모드

  게임 통계

  24시간65.36%
  102.87%
  83.78%

  RTP

  96.83%

  휘발성

  높은 변동성

  적중률 %

  27%

  logo

  Jammin Jars Bonus Buy