Thông tin về Livecasino

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức mà LiveCasino (ở đây được gọi là "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") xử lý thông tin và dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi để cho phép chúng tôi quản lý mối quan hệ của bạn với LiveCasino.

Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp cho chúng tôi (cho dù thông qua trang web LiveCasino ("Trang web"), đơn đăng ký của khách hàng hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) hoặc do chúng tôi nắm giữ liên quan đến bạn theo cách thức đã định trong Chính sách Bảo mật này. Bằng cách gửi thông tin của bạn cho chúng tôi và sử dụng Trang web, bạn xác nhận sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng Trang web hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin được Thu thập và Cách sử dụng

Thông tin và dữ liệu về bạn mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và xử lý bao gồm những thông tin sau:

 1. thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào trong các biểu mẫu trên Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn gửi cho chúng tôi qua Trang web hoặc email;
 2. hồ sơ về thư từ, cho dù qua Trang web, email, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
 3. phản hồi của bạn cho các cuộc khảo sát hoặc nghiên cứu khách hàng mà chúng tôi có thể thực hiện;
 4. chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện với chúng tôi, cho dù thông qua Trang web hoặc các phương tiện khác; và
 5. chi tiết về những lần bạn truy cập Trang web bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu liên lạc khác.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cùng với các thông tin khác cho các mục đích:

 1. xử lý các cược của bạn, bao gồm thẻ và thanh toán trực tuyến;
 2. thiết lập, vận hành và quản lý tài khoản của bạn;
 3. tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;
 4. xây dựng hồ sơ cá nhân;
 5. thực hiện nghiên cứu, khảo sát và phân tích khách hàng;
 6. cung cấp cho bạn thông tin về khuyến mại và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, nơi bạn đã đồng ý; và
 7. giám sát các giao dịch nhằm mục đích ngăn ngừa gian lận, cá cược bất thường, rửa tiền và gian lận.

Lưu trữ Thông tin

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của bạn được giữ an toàn và bảo vệ. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân cho các công ty khác trong các công ty liên kết hoặc công ty con và cho các đối tác kinh doanh, những người kế thừa quyền kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp tham gia xử lý thông tin đó thay mặt chúng tôi. Nếu bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi thì để giúp chúng tôi đưa ra quyết định tín dụng về bạn, để ngăn chặn gian lận, để kiểm tra tuổi và danh tính của bạn và để ngăn chặn rửa tiền, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba bao gồm các cơ quan tham chiếu tín dụng, những người sẽ ghi lại bất kỳ tìm kiếm nào về tập tin. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu và tiết lộ chi tiết về cách bạn sử dụng tài khoản của mình, các cơ quan, tổ chức bảo mật và bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào khác để phòng chống gian lận và rửa tiền.

Các cuộc gọi điện thoại

Các cuộc gọi điện thoại đến và đi từ Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi được ghi lại cho mục đích đào tạo và bảo mật cùng với việc giải quyết mọi thắc mắc phát sinh từ dịch vụ bạn nhận được.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie làm phương tiện thu thập thông tin từ máy chủ web cho các mục đích nêu trên sau khi khách hàng sử dụng Trang web. Nếu bạn đăng ký với chúng tôi hoặc nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Cookie chứa thông tin được chuyển vào ổ cứng máy tính của bạn. Họ giúp chúng tôi cải thiện Trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn. Một số cookie mà chúng tôi sử dụng là cần thiết để Trang web hoạt động.

Nếu bạn muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của mình hoặc dừng các cookie theo dõi các kiểu duyệt web của bạn trên Trang web, bạn có thể làm như vậy bằng cách xóa các cookie hiện có và/hoặc thay đổi cài đặt bảo mật của trình duyệt để chặn cookie (quy trình bạn làm theo sẽ khác nhau giữa các trình duyệt). Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org/. Xin lưu ý rằng việc xóa cookie của chúng tôi hoặc vô hiệu hóa các cookie trong tương lai của chúng tôi có nghĩa là bạn có thể không truy cập được vào các khu vực hoặc tính năng nhất định của Trang web.

Đường truyền Internet

Do Internet là môi trường toàn cầu, việc sử dụng Internet để thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nhất thiết phải liên quan đến việc truyền dữ liệu trên cơ sở quốc tế. Một số bộ xử lý dữ liệu tham gia xử lý dữ liệu cá nhân có thể có trụ sở bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Do đó, bằng cách duyệt Trang web và liên lạc điện tử với chúng tôi, bạn xác nhận và đồng ý cho chúng tôi (hoặc các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi) xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài EEA. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này.

Tiết lộ thông tin

Chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân và lịch sử cá cược với cơ quan quản lý, cơ quan thể thao và các cơ quan khác, bao gồm cả cảnh sát, để điều tra gian lận, rửa tiền hoặc các vấn đề về tính toàn vẹn trong thể thao và tuân thủ các nhiệm vụ đạo đức và quy định của chúng tôi.

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của Livecasino cũng như các quy trình quản lý rủi ro nội bộ của riêng LiveCasino, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian (thường không quá sáu năm) sau khi đóng tài khoản của bạn. Tất cả những thông tin đó sẽ được lưu giữ theo Chính sách Bảo mật này.

Xóa tài khoản

Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. 'Quyền được lãng quên' của bạn là ủng hộ quyền tự do ngôn luận của bạn. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của mình, bạn nên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng một tháng. Nếu chúng tôi đồng ý xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào, nếu có thể và thông báo cho bạn biết họ là ai. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn sẽ được thông báo tại sao và bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Quyền truy cập thông tin

Bạn có quyền truy cập thông tin về bạn. Mọi yêu cầu truy cập đều có thể phải trả một khoản phí bằng bitcoin để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn các chi tiết về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn.

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Mọi thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và mọi thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng hoặc quan trọng nào đối với Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn qua email, thông báo trên Trang web hoặc các kênh liên lạc đã thỏa thuận khác.

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép