Các điều khoản và điều kiện

Thông tin về Livecasino

Các điều khoản và điều kiện

In ấn

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Dịch vụ của Công ty

Định nghĩa

Livecasino.io được gọi là 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi'

Người chơi được gọi là "bạn" hoặc 'Người chơi'

'Trò chơi' có nghĩa là Sòng bạc và các trò chơi khác đôi khi có thể có trên Trang web

'Trang web' có nghĩa là Livecasino.io thông qua máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc các nền tảng khác được Người chơi sử dụng

1 Bitcoin (BTC) = Ƀ 1 = mɃ 1,000 (millibitcoins) = µɃ 1,000,000 (microbitcoins/bits)


1. Điều khoản chung

1.1. Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản và Điều kiện”) áp dụng cho việc sử dụng các trò chơi có thể truy cập thông qua www.livecasino.io .

1.2. Livecasino.io được điều hành và sở hữu bởi Moon Technologies B.V. Việc cung cấp và quy định các trò chơi sòng bạc được cung cấp trên Livecasino.io là thông qua Moon Technologies B.V, người được cấp phép và quản lý bởi Chính phủ Curaçao theo giấy phép 1668 / JAZ. Một số phương thức thanh toán do công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, mProcessing Solutions Ltd, Cyprus (Menandrou 4, 1066, Nicosia, Cyprus).

1.3. Các Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký, bao gồm việc chọn hộp chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này và tạo tài khoản thành công. Bằng cách sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web sau khi tạo tài khoản, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này.

1.4. Bạn phải đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi tạo tài khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được tạo tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng Trang web.

1.5. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi như vậy, chúng tôi có thể thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho bạn những thay đổi đó (chẳng hạn như qua email hoặc đặt thông báo ở vị trí dễ thấy trên Trang web, cùng với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi) nhưng đó sẽ là trách nhiệm duy nhất của bạn để kiểm tra bất kỳ sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ Livecasino.io và Trang web sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy đối với Điều khoản và Điều kiện sẽ được coi là bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi đó.

1.6. Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được xuất bản bằng một số ngôn ngữ cho mục đích thông tin và người chơi dễ dàng truy cập. Phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý duy nhất của mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi và trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào đối với bản dịch dưới bất kỳ hình thức nào, phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.


2. Tuyên bố ràng buộc

2.1. Bằng cách đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn cũng đồng ý bị ràng buộc bởi các Quy tắc và Chính sách Bảo mật của Livecasino.io được kết hợp bằng cách tham chiếu đến các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

2.1.1. Bạn trên (a) 18 hoặc (b) độ tuổi hợp pháp khác hoặc độ tuổi trưởng thành theo quy định của bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn, tùy theo độ tuổi nào lớn hơn;

2.1.2. Bạn có đầy đủ năng lực để ký kết một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với chúng tôi và bạn không bị hạn chế bởi bất kỳ hình thức nào về năng lực pháp lý hạn chế;

2.1.3. Bạn tham gia Trò chơi với tư cách cá nhân và không chuyên nghiệp; và chỉ tham gia với mục đích giải trí và thư giãn;

2.1.4. Bạn tham gia Trò chơi nhân danh chính mình chứ không phải nhân danh bất kỳ người nào khác;

2.1.5. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận này là đúng, đầy đủ, chính xác và bạn sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào của thông tin đó;

2.1.6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm báo cáo và hạch toán mọi khoản thuế áp dụng cho bạn theo luật có liên quan cho bất kỳ khoản tiền thắng cược nào bạn nhận được từ chúng tôi;

2.1.7. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có nguy cơ mất tiền gửi vào Tài khoản Thành viên của mình và chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào như vậy;

2.1.8. Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi khi ở bất kỳ khu vực tài phán nào cấm đặt và / hoặc chấp nhận đặt cược bằng Bitcoin trực tuyến và / hoặc chơi sòng bạc và / hoặc trò chơi trực tiếp cho và / hoặc bằng Bitcoin;

2.1.9. Bạn được phép ở khu vực pháp lý mà bạn có mặt để sử dụng các dịch vụ sòng bạc trực tuyến;

2.1.10. Liên quan đến việc gửi và rút tiền vào và từ Tài khoản Thành viên của bạn, bạn sẽ chỉ sử dụng Bitcoin hợp lệ và hợp pháp thuộc về bạn;

2.1.11. Bạn hiểu rằng giá trị của Bitcoin có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào giá trị thị trường;

2.1.12. Phần mềm máy tính, đồ họa máy tính, Trang web và giao diện người dùng mà chúng tôi cung cấp cho bạn thuộc quyền sở hữu của Livecasino.io hoặc các cộng sự của Livecasino.io và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm cho mục đích giải trí, cá nhân của riêng mình theo tất cả các quy tắc, điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã thiết lập và phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành;

2.1.13. Bạn hiểu rằng Bitcoin không được coi là tiền tệ hợp pháp hoặc đấu thầu và như vậy trên Trang web, chúng được coi là tiền ảo không có giá trị nội tại.

2.1.14. Bạn xác nhận rằng bạn không phải là viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn hoặc đại lý của Livecasino.io hoặc đang làm việc cho bất kỳ công ty nào liên quan đến Livecasino.io, hoặc người thân hoặc vợ / chồng của bất kỳ điều nào ở trên;

2.1.15. Bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc hoặc có vấn đề. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu vấn đề cờ bạc như vậy phát sinh trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhưng sẽ cố gắng thông báo về sự hỗ trợ có liên quan. Chúng tôi có quyền thực hiện các thời gian tạm dừng nếu chúng tôi tin rằng các hành động đó sẽ có lợi.

2.1.16 Nếu bạn là một người có hoạt động chính trị hoặc một thành viên gia đình của một người hoạt động chính trị, bạn chấp nhận và thừa nhận rằng chúng tôi có thể cần phải xem xét hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước cho bạn để chúng tôi thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thẩm định nào mà chúng tôi có thể có. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ quyết định nào được đưa ra liên quan đến trạng thái tài khoản của bạn chỉ được thực hiện theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể bao gồm việc đóng tài khoản của bạn vĩnh viễn.

2.1.17. Bạn chấp nhận và thừa nhận rằng chúng tôi có quyền phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các kỹ thuật bị cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát hiện giao dịch gian lận, đăng ký và đăng ký tự động, trò chơi và màn hình kỹ thuật chụp. Các bước này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra thuộc tính thiết bị của Người chơi, phát hiện vị trí địa lý và che IP, giao dịch và phân tích chuỗi khối;

2.1.18. Bạn chấp nhận quyền của chúng tôi để chấm dứt và/hoặc thay đổi bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào được cung cấp trên Trang web, đồng thời từ chối và/hoặc giới hạn cược.


3. Tài khoản thành viên của bạn

3.1. Để bạn có thể đặt cược trên các trang web của chúng tôi, trước tiên bạn phải tự mình đăng ký tài khoản với chúng tôi (“Tài khoản Thành viên”).

3.2. Chúng tôi không muốn và sẽ không chấp nhận đăng ký từ những người cư trú tại các khu vực pháp lý cấm bạn tham gia cờ bạc trực tuyến, chơi trò chơi và / hoặc các trò chơi kỹ năng, cho và / hoặc với bitcoin. Bằng cách đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn không sử dụng bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba để truy cập các trang web của chúng tôi từ các khu vực pháp lý bị cấm, vui lòng tham khảo phần 3.3 để biết các khu vực pháp lý bị cấm.

3.3. Bạn biết rằng quyền truy cập và sử dụng trang web cũng như bất kỳ sản phẩm nào được cung cấp ở đó có thể bị coi là bất hợp pháp ở một số quốc gia nhất định. Chúng tôi không thể xác minh tính hợp pháp của dịch vụ trong từng khu vực tài phán, do đó, bạn chịu trách nhiệm xác định xem việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi có tuân thủ luật hiện hành ở quốc gia của bạn hay không và bạn đảm bảo với chúng tôi rằng cờ bạc không bất hợp pháp tại lãnh thổ nơi bạn cư trú. Vì các lý do pháp lý hoặc thương mại khác nhau, chúng tôi không cho phép khách hàng cư trú tại một số khu vực pháp lý nhất định mở hoặc sử dụng tài khoản, bao gồm Afghanistan, Úc, Bỉ, Estonia, Pháp, Đức, Iran, Iraq, Malta, Myanmar, Hà Lan, Triều Tiên, Liên bang Nga, Syria, Trinidad và Tobago, Ukraine, Vương quốc Anh, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (và các quốc gia phụ thuộc, căn cứ quân sự và lãnh thổ), Yemen hoặc các khu vực tài phán hạn chế khác (“Khu vực tài phán bị hạn chế”) mà chúng tôi đã thông báo theo thời gian. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn xác nhận rằng bạn không phải là cư dân trong Khu vực tài phán hạn chế.

3.4. Khi cố gắng mở tài khoản hoặc sử dụng Trang web, người chơi có trách nhiệm xác minh xem cờ bạc có hợp pháp trong khu vực tài phán cụ thể đó hay không. Nếu bạn mở hoặc sử dụng Trang web khi đang cư trú trong Khu vực tài phán hạn chế: tài khoản của bạn có thể bị chúng tôi đóng ngay lập tức; mọi khoản tiền thắng cược và tiền thưởng sẽ bị tịch thu và số dư còn lại được trả lại (chịu các khoản phí hợp lý), và mọi khoản lợi nhuận, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng mà bạn đã đạt được hoặc tích lũy sẽ bị bạn tước bỏ và chúng tôi có thể đòi lại; và bạn sẽ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào đã được rút.

3.5. Bạn chỉ được phép có một Tài khoản Thành viên. Nếu bạn cố gắng mở nhiều Tài khoản Thành viên, tất cả các tài khoản của bạn có thể bị khóa, tạm ngưng hoặc đóng và bất kỳ bitcoin nào được ghi có vào / các tài khoản của bạn sẽ bị đóng băng.

3.6. Nếu bạn nhận thấy rằng bạn có nhiều hơn một Tài khoản Thành viên đã đăng ký, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc Tài khoản thành viên của bạn bị khóa.

3.7. Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay khi nhận thấy bất kỳ sai sót nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tính toán nào đối với bất kỳ khoản đặt cược nào bạn đã đặt. Chúng tôi có quyền tuyên bố vô hiệu đối với bất kỳ cược nào có lỗi như vậy.

3.8. Chúng tôi có quyền tạm ngưng các tài khoản người chơi không hoạt động trong hơn 12 tháng. Nếu tài khoản của bạn đã bị tạm ngưng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail hoặc Live Chat để được hướng dẫn về cách kích hoạt lại tài khoản của bạn.

3.9. Bạn phải nhập tất cả thông tin bắt buộc được yêu cầu vào biểu mẫu đăng ký, bao gồm cả địa chỉ e-mail hợp lệ. Nếu bạn không nhập địa chỉ email hợp lệ, chúng tôi sẽ không thể giúp bạn khôi phục bất kỳ “mật khẩu bị quên” nào. Bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác.

3.10. Chúng tôi có quyền thực hiện các thủ tục xác minh “KYC” (Biết Khách hàng của Bạn) và quyền truy cập vào Tài khoản Thành viên của bạn có thể bị chặn hoặc đóng nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Chúng tôi bảo lưu quyền chặn, trì hoãn xử lý yêu cầu rút tiền cho đến khi yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ, bằng chứng địa chỉ và thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được cung cấp cho sự hài lòng của chúng tôi (KYC).

3.11. Là một phần của quá trình đăng ký, bạn sẽ phải chọn tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào (các) Trang web. Bạn sẽ phải chọn một tên người dùng không gây khó chịu hoặc xúc phạm. Đó là trách nhiệm duy nhất và duy nhất của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết đăng nhập của bạn được lưu giữ an toàn. Bạn không được tiết lộ chi tiết đăng nhập của mình cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự lạm dụng hoặc sử dụng sai Tài khoản Thành viên của bạn bởi các bên thứ ba do việc bạn tiết lộ thông tin chi tiết đăng nhập của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, dù là cố ý, vô tình, chủ động hay bị động.


4. Tiền gửi

4.1. Bạn chỉ có thể tham gia bất kỳ Trò chơi nào nếu bạn có đủ bitcoin trong Tài khoản Thành viên của mình để tham gia. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ khoản tín dụng nào cho việc tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào.

4.2. Số tiền gửi tối thiểu như sau:
0.25 mBTC (0.00025 BTC)
100 TRX
0.005 ETH
0.05 LTC
10 USDT
10 XRP
5 ADA
50 DOGE
Tất cả số tiền được chỉ định ở đây là cho mỗi một giao dịch. Các khoản tiền nạp nhỏ hơn sẽ không được tiến hành. Bất kỳ khoản tiền nạp nào dưới số tiền được chỉ định sẽ bị vô hiệu và sẽ không được ghi có vào số dư tài khoản người dùng của bạn hoặc sẽ được trả lại. Livecasino.io sẽ không chịu trách nhiệm nếu khoản tiền nạp không đáp ứng các yêu cầu tiền nạp tối thiểu được liệt kê của chúng tôi. Các khoản thanh toán không phải tiền ảo được xử lý bởi mProcessing Solutions Ltd. Các khoản thanh toán qua Ecopayz được xử lý bởi Moon Technologies B.V.

4.3. Để gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của bạn, bạn có thể chuyển tiền từ ví Bitcoin cá nhân của mình hoặc các tài khoản liên quan đến Bitcoin khác.

4.4. Chúng tôi có quyền sử dụng các thủ tục và phương tiện bổ sung để xác minh danh tính của bạn khi gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của bạn.


5. Rút tiền

5.1. Việc rút tiền sẽ được thực hiện đến địa chỉ ví Bitcoin đã nêu của bạn. Để rút bất kỳ khoản tiền nào đã được gửi, chúng tôi yêu cầu chuỗi khối cung cấp tối thiểu 3 xác nhận về khoản tiền gửi của bạn, trước khi có thể thực hiện rút tiền. Nếu bạn gửi tiền với một khoản phí khai thác nhỏ, việc xác nhận sẽ mất đến vài giờ.

5.2. Số tiền rút tối thiểu như sau:
0.5 mBTC (0.0005 BTC)
200 TRX
0.02 ETH
0.1 LTC
20 USDT
20 XRP
10 ADA
100 DOGE
Tất cả số tiền được chỉ định ở đây là cho mỗi giao dịch.

5.3. Nếu chúng tôi ghi có nhầm vào Tài khoản Thành viên của bạn với số tiền thắng cược không thuộc về bạn, cho dù do lỗi kỹ thuật, lỗi trong bảng thanh toán, lỗi con người hay cách khác, số tiền sẽ vẫn là tài sản của chúng tôi và sẽ được khấu trừ vào Tài khoản Thành viên của bạn. Nếu bạn đã rút các khoản tiền không thuộc về bạn trước khi chúng tôi nhận ra lỗi, số tiền thanh toán nhầm sẽ (không ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục và hành động khác có thể có theo quy định của pháp luật) tạo thành khoản nợ mà bạn phải trả cho chúng tôi. Trong trường hợp ghi có không chính xác, bạn có nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua email.

5.4. Livecasino.io bảo lưu quyền thực hiện các thủ tục xác minh KYC bổ sung cho bất kỳ khoản rút tiền nào vượt quá số tiền tương đương 1 Bitcoin hoặc 2.000 USDT, tùy theo mức nào thấp hơn và tiếp tục bảo lưu quyền thực hiện các quy trình xác minh đó trong trường hợp rút tiền nhỏ hơn, theo yêu cầu của giấy phép chơi game của chúng tôi. Những chủ tài khoản muốn khôi phục số tiền bị giữ trong tài khoản đã đóng, bị khóa hoặc bị loại trừ, nên liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

5.5. Tất cả các giao dịch sẽ được kiểm tra để ngăn chặn rửa tiền. Nếu Thành viên biết bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến bất kỳ Trò chơi nào của Trang web, họ phải báo cáo điều này cho Công ty ngay lập tức. Livecasino.io có thể tạm ngưng, khóa hoặc đóng Tài khoản Thành viên và giữ lại tiền nếu được yêu cầu theo Luật Phòng chống Rửa tiền. Thẩm định nâng cao có thể được thực hiện liên quan đến việc rút tiền không được sử dụng để đặt cược.

5.6. Chúng tôi có quyền áp dụng yêu cầu đặt cược ít nhất gấp 5 (năm) lần số tiền đặt cọc nếu chúng tôi nghi ngờ người chơi đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi như một máy trộn. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài giải trí.

5.7. Bạn xác nhận rằng số tiền trong tài khoản của bạn được sử dụng ngay lập tức khi chơi và chúng tôi không cung cấp việc trả lại hàng hóa, hoàn tiền hoặc hủy tài khoản của bạn.

5.8. Bạn sẽ không kiếm được bất kỳ khoản lãi nào đối với số tiền chưa thanh toán và thừa nhận rằng Công ty không phải là một tổ chức tài chính.

5.9. Nếu bạn đủ điều kiện nhận phần thưởng, ví dụ: phần thưởng đăng nhập hoặc phần thưởng tiền gửi 100% lên đến một số tiền nhất định, các yêu cầu đặt cược sẽ được áp dụng trước khi bạn đủ điều kiện thực hiện bất kỳ khoản tiền mặt nào -số tiền thưởng hoặc tiền thắng cược. Các yêu cầu đặt cược, có thể khác nhau, sẽ được hiển thị khi nhận tiền thưởng. Nếu bạn muốn yêu cầu rút tiền trước khi các yêu cầu đặt cược được thực hiện, Livecasino.io sẽ khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng cũng như bất kỳ khoản tiền thắng cược nào trước khi chấp thuận việc rút tiền. Livecasino.io có quyền áp đặt, theo quyết định riêng của chúng tôi, các giới hạn địa lý đối với các chương trình tiền thưởng riêng lẻ. Yêu cầu đặt cược địa phương có thể được áp dụng. Chỉ có thể nhận tiền thưởng tại Livecasino.io một lần cho mỗi hộ gia đình / IP. Yêu cầu đặt cược của Livecasino.io không áp dụng cho các cược không có rủi ro.

5.10. Livecasino.io có quyền hủy bỏ bất kỳ chương trình tiền thưởng hoặc tiền thưởng nào (bao gồm, nhưng không giới hạn đối với tiền thưởng miễn phí, tiền thưởng tiền gửi, tiền thưởng nạp lại và chương trình khách hàng thân thiết) với hiệu lực ngay lập tức nếu chúng tôi cho rằng tiền thưởng đã được thiết lập không chính xác hoặc đang bị lạm dụng , và nếu tiền thưởng nói trên đã được thanh toán hết thì chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu rút tiền nào và khấu trừ số tiền đó vào tài khoản của bạn. Phần thưởng có được coi là thiết lập không chính xác hoặc bị lạm dụng hay không sẽ chỉ được xác định là   theo quyết định của Livecasino.io.

5.11. Bạn thừa nhận và hiểu rằng các điều khoản và điều kiện riêng biệt tồn tại liên quan đến các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt và bổ sung cho các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này được quy định trong trang nội dung tương ứng trên trang web này (www.livecasino.io), hoặc đã được chuyển đến tận tay bạn, tùy từng trường hợp. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của các chương trình khuyến mại, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt đó và các quy định của điều khoản và điều kiện này, thì các quy định của các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

5.12. Chúng tôi có quyền yêu cầu Khách hàng đặt cược toàn bộ số tiền gửi của chính họ trước khi họ có thể đặt cược bằng số tiền miễn phí mà chúng tôi ghi có cho họ.

5.13. Một số chương trình khuyến mãi nhất định có thể bị thu hồi và / hoặc hủy bỏ và chỉ có thể áp dụng trong các khoảng thời gian cụ thể và theo các điều khoản cụ thể nhất định. Bạn phải đảm bảo rằng chương trình khuyến mại mà bạn quan tâm vẫn còn khả dụng, bạn đủ điều kiện và bạn hiểu bất kỳ điều khoản nào áp dụng cho chương trình khuyến mại đó.

5.14. Khi bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi bị vi phạm hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt các cược được đặt bởi một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng, do tiền thưởng tiền gửi, các khoản thanh toán nâng cao , cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc bất kỳ ưu đãi khuyến mại nào khác dẫn đến lợi nhuận khách hàng được đảm bảo bất kể kết quả như thế nào, cho dù là cá nhân hay thành viên của một nhóm, Livecasino.io có quyền thu hồi yếu tố tiền thưởng của các ưu đãi đó và theo quyết định tuyệt đối của họ hoặc giải quyết các cược theo tỷ lệ cược chính xác, làm mất hiệu lực của tiền thưởng đặt cược miễn phí và các cược không có rủi ro hoặc hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào được tài trợ bởi tiền thưởng tiền gửi. Ngoài ra, Livecasino.io có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng lên đến giá trị tiền thưởng tiền gửi, tiền thưởng đặt cược miễn phí, đặt cược không có rủi ro hoặc thanh toán bổ sung để trang trải chi phí quản lý. Ngoài ra, chúng tôi có quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ tài liệu để chúng tôi hài lòng theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi ghi có bất kỳ khoản tiền thưởng, đặt cược miễn phí, đặt cược không rủi ro hoặc ưu đãi nào vào tài khoản của họ.

5.15. Tất cả các ưu đãi của Livecasino.io đều dành cho người chơi giải trí và Livecasino.io có thể tùy ý giới hạn tính đủ điều kiện của khách hàng để tham gia tất cả hoặc một phần của bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

5.16. Nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đang sử dụng phương pháp "Chi tiêu gấp đôi", Livecasino.io sẽ vô hiệu tất cả các cược và tiền thắng cược. Cụ thể, nếu bạn thắng, sau đó xác nhận tiền gửi của bạn trên Blockchain và cố gắng rút tiền, tất cả tiền thắng cược sẽ bị tịch thu và tài khoản của bạn sẽ bị đóng vĩnh viễn. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện quyền này khi các hoạt động tương tự được thực hiện từ bất kỳ tài khoản được kết nối nào.

5.17. Livecasino.io có quyền sửa đổi, hủy bỏ, thu hồi hoặc từ chối bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình.


6. Đóng tài khoản thành viên

6.1. Nếu bạn muốn đóng tài khoản thành viên của mình, bạn có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng dưới dạng văn bản. Việc đóng Tài khoản có hiệu lực sẽ tương ứng với việc chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện. Nếu lý do đằng sau việc đóng Tài khoản có liên quan đến lo ngại về khả năng nghiện cờ bạc, bạn phải nêu rõ điều này bằng văn bản khi yêu cầu đóng.


7. Chính sách Bảo mật

7.1. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng nếu chúng tôi cho là cần thiết, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn truy cập và sử dụng Trang web và để cho phép bạn tham gia Trò chơi.

7.2. Chúng tôi xác nhận rằng khi thu thập thông tin cá nhân của bạn như đã nêu trong điều khoản trước, chúng tôi bị ràng buộc bởi Đạo luật bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn theo các thông lệ kinh doanh tốt nhất và luật hiện hành.

7.3. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn tham gia Trò chơi và thực hiện các hoạt động liên quan đến việc bạn tham gia Trò chơi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những thay đổi, dịch vụ mới và chương trình khuyến mãi mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị. Nếu bạn không muốn nhận những thư từ tiếp thị trực tiếp như vậy, bạn có thể chọn không tham gia dịch vụ.

7.4. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn liên quan đến việc bạn tham gia Trò chơi hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu. Vì các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Livecasino.io có thể chịu trách nhiệm về một số phần của hoạt động hoặc hoạt động tổng thể của Trang web, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Các nhân viên của Livecasino.io có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn nhằm mục đích thực thi nhiệm vụ của họ và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và dịch vụ tốt nhất có thể. Theo đây, bạn đồng ý với những tiết lộ như vậy.

7.5. Chúng tôi sẽ giữ tất cả thông tin được cung cấp dưới dạng dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ về bạn. Không có dữ liệu nào bị phá hủy trừ khi luật pháp yêu cầu, hoặc trừ khi thông tin được lưu giữ không còn được yêu cầu lưu giữ cho mục đích của mối quan hệ.

7.6. Để làm cho lượt truy cập của bạn vào các Trang web thân thiện hơn với người dùng, để theo dõi các lượt truy cập vào các Trang web và để cải thiện dịch vụ, chúng tôi thu thập một phần thông tin nhỏ được gửi từ trình duyệt của bạn, được gọi là cookie. Bạn có thể tắt bộ sưu tập cookie nếu muốn. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng việc tắt cookie có thể hạn chế nghiêm trọng hoặc cản trở hoàn toàn việc sử dụng Trang web của bạn.


8. Các Quy tắc Đặt cược Chung

8.1. Chỉ chủ tài khoản đã đăng ký mới có thể đặt cược.

8.2. Chỉ có thể đặt cược qua internet.

8.3. Bạn chỉ có thể đặt cược nếu bạn có đủ bitcoin trong tài khoản của mình với Livecasino.io.

8.4. Việc đặt cược, sau khi kết thúc, sẽ được điều chỉnh bởi phiên bản của Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực và có sẵn trên Trang web tại thời điểm cược được chấp nhận.

8.5. Mọi khoản thanh toán của một cược thắng đều được ghi có vào tài khoản của bạn, bao gồm tiền đặt cược nhân với tỷ lệ cược đã đặt.

8.6. Livecasino.io bảo lưu quyền điều chỉnh khoản thanh toán đặt cược được ghi có vào tài khoản Livecasino.io nếu Livecasino.io toàn quyền quyết định rằng khoản thanh toán đó đã được ghi có đến hạn có lỗi.

8.7. Một cược đã được đặt và chấp nhận, bạn không thể sửa đổi, rút lại hoặc hủy bỏ.

8.8. Danh sách tất cả các cược, trạng thái và thông tin chi tiết đều có sẵn cho bạn trên Trang web.

8.9. Khi bạn đặt cược, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến đặt cược như đã nêu trên Trang web.

8.10. Livecasino.io quản lý tài khoản của bạn, tính toán số tiền hiện có, số tiền đang chờ xử lý, quỹ cá cược cũng như số tiền thắng. Trừ khi được chứng minh khác, những số tiền này được coi là cuối cùng và được coi là chính xác.

8.11. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản cược đã đặt.

8.12. Tiền thắng cược sẽ được trả vào tài khoản của bạn sau khi kết quả cuối cùng được xác nhận.


9. Trò chơi sai sót và bị hủy bỏ

9.1. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thời gian ngừng hoạt động, gián đoạn máy chủ, độ trễ hoặc bất kỳ xáo trộn chính trị hoặc kỹ thuật nào đối với việc chơi trò chơi. Ban quản lý Livecasino.io có thể hoàn lại tiền theo quyết định của riêng mình.

9.2. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào được coi là hoặc bị cáo buộc là phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web hoặc nội dung của trang web; bao gồm nhưng không giới hạn, sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong vận hành hoặc truyền tải, mất mát hoặc hỏng dữ liệu, liên lạc hoặc lỗi đường truyền, việc sử dụng sai trang web hoặc nội dung của bất kỳ người nào hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung.

9.3. Trong trường hợp hệ thống Sòng bạc gặp sự cố, tất cả các cược sẽ vô hiệu.


10. Tiền thưởng và Khuyến mại

10.1. Livecasino.io có quyền hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc phần thưởng nào (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tiền thưởng tiền gửi, tiền thưởng nạp lại và chương trình khách hàng thân thiết) với hiệu lực ngay lập tức nếu chúng tôi tin rằng tiền thưởng đã được thiết lập không chính xác hoặc đang bị lạm dụng và nếu tiền thưởng đã nói đã được thanh toán hết, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu rút tiền nào và khấu trừ số tiền đó khỏi tài khoản của bạn. Phần thưởng có được coi là thiết lập không chính xác hoặc bị lạm dụng hay không sẽ chỉ do Livecasino.io xác định.

10.2. Khi bất kỳ điều khoản nào của ưu đãi hoặc khuyến mãi bị vi phạm hoặc có bất kỳ bằng chứng nào về một loạt các cược do khách hàng hoặc nhóm khách hàng đặt, do tiền thưởng tiền gửi, thanh toán nâng cao, cược miễn phí, cược không rủi ro hoặc bất kỳ khuyến mại nào khác mang lại lợi nhuận cho khách hàng được đảm bảo bất kể kết quả như thế nào, dù là cá nhân hay là một phần của nhóm, Livecasino.io có quyền thu hồi phần thưởng của các ưu đãi đó và theo quyết định tuyệt đối của họ hoặc giải quyết các cược theo tỷ lệ cược chính xác, hủy đặt cược miễn phí tiền thưởng và cược không có rủi ro hoặc vô hiệu bất kỳ cược nào được tài trợ bởi tiền thưởng tiền gửi. Ngoài ra, Livecasino.io có quyền thu phí quản lý đối với khách hàng lên đến giá trị của tiền thưởng tiền gửi, tiền thưởng đặt cược miễn phí, đặt cược không có rủi ro hoặc thanh toán bổ sung để trang trải chi phí quản lý. Ngoài ra, chúng tôi có quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ tài liệu để chúng tôi hài lòng theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi ghi có bất kỳ khoản tiền thưởng, đặt cược miễn phí, đặt cược không rủi ro hoặc ưu đãi nào vào tài khoản của họ.

10.3. Tất cả các ưu đãi của Livecasino.io đều dành cho người chơi giải trí và Livecasino.io có thể tùy ý giới hạn tính đủ điều kiện của khách hàng để tham gia tất cả hoặc một phần của bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.

10.4. Livecasino.io có quyền sửa đổi, hủy bỏ, thu hồi hoặc từ chối bất kỳ chương trình khuyến mãi nào theo quyết định riêng của mình.

10.5. Chỉ có thể nhận tiền thưởng một lần cho mỗi người / tài khoản, gia đình, hộ gia đình, địa chỉ, địa chỉ e-mail, địa chỉ IP và môi trường nơi máy tính được chia sẻ (trường đại học, hội huynh đệ, trường học, công cộng thư viện, nơi làm việc, v.v.). Nhà điều hành có quyền đóng tài khoản của bạn và tịch thu bất kỳ khoản tiền hiện có nào nếu bằng chứng về sự lạm dụng / gian lận được tìm thấy.

10.6. Bạn thừa nhận và hiểu rằng các điều khoản và điều kiện riêng biệt tồn tại liên quan đến các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt và bổ sung cho các điều khoản và điều kiện này. Các điều khoản và điều kiện này được quy định trong trang nội dung tương ứng trên trang web này, hoặc đã được cung cấp cho cá nhân bạn, tùy từng trường hợp. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy định của chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt đó và các quy định của điều khoản và điều kiện này, thì các quy định của chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

10.7. Chúng tôi có thể khăng khăng rằng bạn đặt cược một số tiền gửi của chính mình trước khi bạn có thể đặt cược bằng bất kỳ khoản tiền thưởng / miễn phí nào mà chúng tôi ghi có vào tài khoản của bạn.

10.8. Bạn chấp nhận rằng một số chương trình khuyến mãi nhất định có thể bị giới hạn rút tiền và / hoặc các yêu cầu cần được đáp ứng trước khi có thể rút tiền được ghi có theo chương trình khuyến mãi. Các điều khoản như vậy sẽ được công bố hợp lệ và có sẵn như một phần của chương trình khuyến mãi. Nếu bạn chọn rút tiền trước khi các yêu cầu đặt cược hiện hành được thực hiện, chúng tôi sẽ khấu trừ toàn bộ số tiền thưởng cũng như bất kỳ khoản tiền thắng cược nào liên quan đến việc sử dụng số tiền thưởng trước khi chấp thuận bất kỳ lệnh rút tiền nào.


11. Trò chuyện Trực tiếp

11.1. Là một phần của việc bạn sử dụng Trang web, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một phương tiện trò chuyện trực tiếp, được chúng tôi kiểm duyệt và chịu sự kiểm soát. Chúng tôi có quyền xem xét cuộc trò chuyện và lưu hồ sơ về tất cả các tuyên bố được thực hiện trên cơ sở. Việc bạn sử dụng phương tiện trò chuyện nên nhằm mục đích giải trí và giao lưu.

11.2. Chúng tôi có quyền xóa chức năng phòng trò chuyện hoặc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản Thành viên của bạn và hoàn trả số dư tài khoản của bạn nếu bạn:

(a) đưa ra bất kỳ tuyên bố nào có tính chất khiêu dâm hoặc xúc phạm nặng nề, bao gồm các biểu hiện cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục;

(b) đưa ra các tuyên bố lăng mạ, phỉ báng hoặc quấy rối hoặc xúc phạm;

(c) sử dụng phương tiện trò chuyện để quảng cáo, quảng bá hoặc liên quan đến bất kỳ tổ chức trực tuyến nào khác;

(d) đưa ra tuyên bố về Livecasino.io hoặc bất kỳ (các) trang web nào khác được kết nối với Trang web không đúng sự thật và / hoặc độc hại và / hoặc gây tổn hại cho Livecasino.io;

(e) sử dụng phương tiện trò chuyện để cấu kết, thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc khuyến khích hành vi mà chúng tôi cho là không phù hợp nghiêm trọng. Mọi cuộc trò chuyện đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

11.3. Trò chuyện Trực tiếp được sử dụng như một hình thức giao tiếp giữa chúng tôi và bạn và không được sao chép hoặc chia sẻ với bất kỳ diễn đàn hoặc bên thứ ba nào.


12. Trách nhiệm hữu hạn

12.1. Bạn vào Trang web và tự chịu rủi ro khi tham gia Trò chơi. Trang web và Trò chơi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào, dù được diễn đạt hay ngụ ý.

12.2. Không ảnh hưởng đến tính chung của điều khoản trước, chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi

12.2.1. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web phù hợp với mục đích của chúng;

12.2.2. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web không có lỗi;

12.2.3. Không đảm bảo rằng phần mềm, Trò chơi và Trang web sẽ có thể truy cập được mà không bị gián đoạn

12.2.4. Sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, chi phí hoặc thiệt hại nào, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hay cách khác, phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc sự tham gia của bạn trong Trò chơi.

12.3. Bạn hiểu và thừa nhận rằng, nếu có trục trặc trong Trò chơi hoặc khả năng tương tác của Trò chơi, bất kỳ đặt cược nào được thực hiện trong thời gian trục trặc đó sẽ bị vô hiệu. Số tiền thu được từ một Trò chơi bị trục trặc sẽ bị coi là vô hiệu, cũng như bất kỳ vòng trò chơi nào tiếp theo có số tiền nói trên, bất kể Trò chơi nào được chơi bằng cách sử dụng số tiền đó.

12.4. Theo đây, bạn đồng ý hoàn toàn bồi thường và không gây tổn hại cho chúng tôi, giám đốc, nhân viên, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đối với bất kỳ chi phí, chi phí, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại và trách nhiệm pháp lý nào gây ra điều đó phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc tham gia Trò chơi.

12.5. Trong phạm vi luật pháp cho phép, trách nhiệm pháp lý tối đa của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bất kể nguyên nhân của hành động là gì (cho dù trong hợp đồng, vi phạm, vi phạm bảo hành hoặc cách khác), sẽ không vượt quá € 100.


13. Vi phạm, Hình phạt và Chấm dứt hoạt động

13.1. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản và Điều kiện này hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm chúng, chúng tôi có quyền không mở, tạm ngừng hoặc đóng Tài khoản Thành viên của bạn, hoặc giữ lại khoản thanh toán tiền thắng cược của bạn và áp dụng số tiền đó cho bất kỳ thiệt hại nào do bạn gây ra.


14. Tính hiệu lực từng phần

14.1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi các Điều khoản và Điều kiện này và tất cả các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực không bị ảnh hưởng bởi việc cắt bỏ đó .


15. Chuyển nhượng

15.1. Không được phép chuyển nhượng các nghĩa vụ của Bạn dưới đây. Bạn không được chuyển nhượng các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.


16. Toàn bộ thỏa thuận

16.1. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi đối với Trang web và, lưu trong trường hợp gian lận, thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, cho dù là điện tử, bằng miệng hoặc bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Trang web.


17. Luật áp dụng và quyền tài phán

17.1. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Curaçao.

17.2. Bạn thừa nhận rằng, trừ khi có quy định khác, Trò chơi được tổ chức tại Curaçao và việc bạn tham gia các Trò chơi này diễn ra trong lãnh thổ nói trên. Bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa bạn và Livecasino.io sẽ được coi là đã được các bên tham gia và thực hiện ở Curaçao, tại địa chỉ đã đăng ký của Livecasino.io.

17.3. Các bên đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc mất hiệu lực của chúng, sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của các tòa án Curaçao.


18. Khiếu nại

18.1. Nếu bạn có khiếu nại về các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua Trò chuyện Trực tiếp hoặc qua email theo địa chỉ được cung cấp trên https://www.livecasino.io . Livecasino.io sẽ cố gắng giải quyết vấn đề ngay lập tức.

18.2. Nếu vì lý do nào đó, bạn không hài lòng với cách giải quyết khiếu nại của mình bởi Livecasino.io, bạn có thể báo cáo khiếu nại với Ủy ban điện tử Curacao;

Địa chỉ: Pletterijweg Oost, Ara Hilltop Building, Curaçao

Số điện thoại: +5999 465 1134

E-mail: [email protected]

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Các điều khoản và điều kiện


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép