Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino

Thông tin về Livecasino

Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino

Bằng cách yêu cầu một trong các khoảng thời gian tự loại trừ trên Livecasino.io, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau, sẽ có hiệu lực kể từ phút bạn nhận được email xác nhận về việc tự loại trừ mà bạn đã chọn, email này sẽ được gửi đến địa chỉ email chỉ được sử dụng để đăng ký tài khoản của bạn và sẽ hiển thị ngày hoàn thành quá trình tự loại trừ.

Yêu cầu tự loại trừ phải được gửi qua email từ địa chỉ email đã đăng ký của tài khoản tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại [email protected].

Các yêu cầu được thực hiện qua chức năng Trò chuyện của chúng tôi sẽ không được thực hiện. Tuy nhiên, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ chuyển bạn đến dịch vụ email hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu tự loại trừ của Livecasino.io được đưa ra sau ngày 20.01.2020 cũng sẽ áp dụng cho các nền tảng chị em của chúng tôi là Sportsbet.io và Bitcasino .io. Điều này có nghĩa là, nếu bạn có tài khoản Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io hiện tại, tài khoản đó sẽ được thêm vào quyền tự loại trừ Livecasino.io đã chọn của bạn. Sau đó, bạn sẽ không được phép mở bất kỳ tài khoản Bitcasino.io, Sportsbet.io hoặc Livecasino.io nào trong tương lai trong khoảng thời gian tự loại trừ đã chọn của bạn hoặc vô thời hạn nếu bạn yêu cầu tự loại trừ vĩnh viễn.

Khi nhận được email yêu cầu đóng tài khoản, tài khoản được yêu cầu và bất kỳ tài khoản được liên kết nào của Livecasino.io, Sportsbet.io và Bitcasino.io sẽ được đặt ở giai đoạn đầu tiên của chúng tôi, khoảng thời gian tạm dừng 24 giờ sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn hoặc tài khoản, không cho phép hoạt động cờ bạc. Các hiệp hội sau xác định các tài khoản được liên kết: tài khoản được giữ trong cùng một hộ gia đình, thiết bị dùng chung, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán, địa chỉ IP và môi trường dùng chung máy tính như trường đại học, hội huynh đệ, thư viện công cộng, nơi làm việc, v.v.)

Khi giai đoạn làm mát 24 giờ của giai đoạn đầu tiên đã trôi qua; trong khi tài khoản hoặc các tài khoản của bạn vẫn bị đóng, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ thông báo cho bạn về các trường hợp tự loại trừ vĩnh viễn trong 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và vĩnh viễn. Sẽ không có sự thay đổi của các khoảng thời gian này.

Để tiếp tục quá trình này, chúng tôi sẽ yêu cầu phản hồi qua email. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ nữa, tài khoản của bạn sẽ được mở lại và xác nhận qua email.

Nếu sau khi xem xét các tùy chọn tự loại trừ của chúng tôi, bạn quyết định muốn tiếp tục tự loại trừ vĩnh viễn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều này trong phản hồi của bạn.

Đôi khi, chúng tôi có thể quyết định đặt tài khoản trong thời gian tự loại trừ ngắn nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết và hoặc có lợi cho khách hàng. Điều này sẽ được thông báo qua email; các điều khoản và điều kiện trên sẽ được áp dụng.

Khi bạn yêu cầu hoặc chúng tôi cho rằng cần thêm Livecasino.io và hoặc Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io tự loại trừ; tất cả số tiền còn lại còn lại trong tài khoản của bạn sẽ được trả lại cho bạn theo cách thủ công. Bạn không được phép để lại bất kỳ số dư nào trong tài khoản của mình trong khoảng thời gian tự loại trừ. Bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình để rút bất kỳ khoản tiền nào trong thời gian tự loại trừ mà bạn yêu cầu.

Sportsbet.io sẽ xem xét bất kỳ cược nào đang hoạt động trong tài khoản Sportsbet.io bị ảnh hưởng bởi việc tự loại trừ theo quyết định riêng của chúng tôi.

Sau khi tự loại trừ được áp dụng cho tài khoản của bạn, nó sẽ ở nguyên vị trí cho đến khi thời gian yêu cầu kết thúc, nó sẽ không bị đảo ngược hoặc giảm xuống vì bất kỳ lý do gì. Tự loại trừ vĩnh viễn sẽ vẫn đóng cửa vô thời hạn.

Livecasino.io, Sportsbet.io và Bitcasino.io sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo tuân thủ chính sách tự loại trừ cờ bạc có trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nếu bạn cố gắng mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io mới nào hoặc thực sự thành công. Ngoài ra, Livecasino.io, Sportsbet.io và Bitcasino.io sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm nếu bạn tiếp tục gửi tiền và đặt cược bằng các tài khoản bổ sung mà trước đây chưa được tiết lộ. Mọi cá cược trong tương lai, Tiền thưởng và các mục tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong thời gian tự loại trừ được yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, dẫn đến không trả lại tiền đặt cược hoặc thanh toán tiền thắng cược. Chúng tôi sẽ không thể khôi phục các tài khoản này nếu tài khoản được mở lại sau thời gian tự loại trừ.

Bạn cần thừa nhận rằng:

  • Bạn không nên cố gắng, gửi tiền hoặc đặt bất kỳ khoản cá cược nào trên bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io nào mà bạn đã yêu cầu được loại trừ trong thời gian tự loại trừ đã chọn.
  • Bạn không nên cố gắng hoặc tiếp tục mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io mới nào trong thời gian tự loại trừ của mình hoặc vô thời hạn nếu đã chọn loại tự loại trừ vĩnh viễn.
  • Nếu bạn thành công trong việc mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Sportsbet.io hoặc Bitcasino.io mới nào trong thời gian tự loại trừ, chúng tôi sẽ cố gắng đóng bất kỳ và tất cả các tài khoản như vậy khi chúng tôi phát hiện sớm nhất.
  • Trách nhiệm của Livecasino.io, Sportsbet.io và Bitcasino.io là chỉ thực hiện các bước hợp lý để ngăn bạn đánh bạc trên bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi. Khách hàng cũng có trách nhiệm không vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận này.
  • Đây là yêu cầu tự nguyện của bạn. Nếu bạn tiếp tục vi phạm thỏa thuận này, Livecasino.io, Sportsbet.io, Bitcasino.io hoặc bất kỳ nhân viên nào của Livecasino.io hoặc bất kỳ nhân viên nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Bất kỳ tổn thất nào có được trong thời gian tự loại trừ của bạn sẽ không được hoàn lại.


Đây là một thỏa thuận tự nguyện, do đó, nếu bạn tiếp tục vi phạm các điều khoản bên trong, chỉ trong trường hợp đầu tiên, bất kỳ cá cược nào đã diễn ra sẽ vẫn giữ nguyên, các khoản lỗ sẽ không được hoàn trả. Tuy nhiên, nếu vi phạm nhiều điều khoản trong đó, tất cả cá cược sẽ bị vô hiệu và được xử lý theo quyết định của Livecasino.io, Bitcasino.io và Sportsbet.io. Ngoài ra, nếu chúng tôi có nghi ngờ hoặc điều tra thêm cung cấp bằng chứng cho thấy bạn đã chủ động cố gắng ngụy tạo nguồn tài khoản hoặc các tài khoản của bạn; điều này ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi chặn tài khoản của bạn hoặc các tài khoản của bạn kịp thời, điều này cũng sẽ được xử lý theo quyết định của Livecasino.io, Sportsbet.io và Bitcasino.io.

Khi quá trình tự loại trừ đã chọn của bạn kết thúc, tài khoản của bạn sẽ tự động được mở lại. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được một email xác nhận thông tin này sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép