Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino

Thông tin về Livecasino

Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino

Bằng cách yêu cầu tham gia vào quy trình tự loại trừ trên Livecasino.io, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau.

Yêu cầu tự loại trừ phải được gửi qua email từ địa chỉ email đã đăng ký tài khoản đến Nhóm chơi game an toàn của chúng tôi tại [email protected].

Các yêu cầu được thực hiện qua trò chuyện sẽ không được thực hiện. Tuy nhiên, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ hướng dẫn bạn đến dịch vụ email hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Tất cả các yêu cầu tự loại trừ trên Livecasino.io được thực hiện sau ngày 20 tháng 1 năm 2020 cũng sẽ áp dụng cho các nền tảng chị em của chúng tôi là Bitcasino.io và Sportsbet.io. Nếu bạn hiện có tài khoản Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io, chúng sẽ được thêm vào quyền tự loại trừ trên Livecasino.io mà bạn đã áp dụng. Sau đó, bạn sẽ không được phép mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io nào trong tương lai trong khung thời gian tự cấm đang hoạt động hoặc vĩnh viễn nếu yêu cầu tự cấm vĩnh viễn.

Khi nhận được yêu cầu tự loại trừ qua email, tài khoản đã đăng ký và mọi tài khoản được liên kết, như được xác định bởi Livecasino.io, sẽ được đặt ở giai đoạn đầu tiên, thời gian chờ 24 giờ, vô hiệu hóa mọi hoạt động tiếp theo. Kiểm tra nội bộ của Livecasino.io sẽ phát hiện và xác định các tài khoản được liên kết khi chúng tôi phát hiện sớm nhất.

Sau khi giai đoạn đầu tiên đã hết thời gian chờ 24 giờ, trong khi tài khoản của bạn và mọi tài khoản liên quan vẫn bị đóng, bạn sẽ được thông báo qua email về thời hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và có sẵn khung thời gian tự cấm vĩnh viễn. Sẽ không có biến thể nào cho các tùy chọn này.

Để tiếp tục quá trình này, chúng tôi sẽ yêu cầu phản hồi qua email. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ nữa và không có khung thời gian cụ thể nào được đề cập trong yêu cầu ban đầu của bạn thì tài khoản của bạn có thể được mở lại và xác nhận qua email.

Sau khi xem xét các tùy chọn tự cấm của chúng tôi, nếu bạn quyết định muốn tiếp tục tự cấm vĩnh viễn, vui lòng thông báo cho chúng tôi trong phản hồi của bạn.

Đôi khi chúng tôi có thể quyết định triển khai khung thời gian tự cấm mà không cần yêu cầu nếu chúng tôi tin rằng điều đó có lợi hoặc cần thiết cho sức khỏe của khách hàng. Điều này sẽ được thông báo qua email và Điều khoản và Điều kiện tự loại trừ của Livecasino.io sẽ được áp dụng.

Khi bạn yêu cầu hoặc chúng tôi thấy cần thiết phải thêm tính năng tự loại trừ trên Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io, và mọi số dư còn lại trong tài khoản của bạn sẽ được trả lại cho bạn theo cách thủ công trừ khi trải qua bất kỳ kiểm tra bảo mật nào. Bạn không được phép để lại bất kỳ số dư nào trong tài khoản của mình trong khung thời gian tự loại trừ.

Livecasino.io sẽ xem xét mọi cược đang hoạt động trong tài khoản Bitcasino.io bị ảnh hưởng bởi việc tự loại trừ theo quyết định riêng của chúng tôi.

Khi chế độ tự loại trừ được áp dụng cho tài khoản của bạn và mọi tài khoản được liên kết, như được xác định bởi Livecasino.io, chế độ này sẽ được giữ nguyên cho đến khi hết khung thời gian được yêu cầu. Nó sẽ không bị xóa, giảm hoặc thu hồi vì bất kỳ lý do gì. Lệnh tự cấm vĩnh viễn sẽ có hiệu lực mãi mãi.

Livecasino.io, Bitcasino.io và Sportsbet.io sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo tuân thủ Chính sách tự loại trừ chơi game có trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nếu bạn cố gắng mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io mới nào hoặc thành công trong hoạt động trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi. Ngoài ra, Livecasino.io, Bitcasino.io và Sportsbet.io sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn tiếp tục nạp tiền và đặt cược bằng các tài khoản bổ sung mà trước đây chưa được tiết lộ. Mọi cược trong tương lai, tiền thưởng và các mục tham gia bất kỳ chương trình ưu đãi nào trong khung thời gian tự loại trừ được yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, dẫn đến việc không trả lại tiền đặt cược hoặc thanh toán tiền thắng cược cũng như sẽ không được khôi phục sau khi hoàn thành việc tự loại trừ.

Bạn thừa nhận rằng:

  • Bạn không nên cố gắng nạp tiền hoặc đặt cược vào bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io nào mà bạn đã yêu cầu loại trừ trong quá trình tự loại trừ đã chọn của mình.
  • Bạn không nên cố gắng hoặc tiếp tục mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io mới nào trong khung thời gian tự loại trừ của mình hoặc mãi mãi nếu chế độ tự loại trừ vĩnh viễn đã được chọn.
  • Nếu bạn thành công trong việc mở bất kỳ tài khoản Livecasino.io, Bitcasino.io hoặc Sportsbet.io mới nào trong khung thời gian tự loại trừ, chúng tôi sẽ cố gắng đóng bất kỳ và tất cả các tài khoản đó khi phát hiện sớm nhất.
  • Livecasino.io, Bitcasino.io và Sportsbet.io chỉ chịu trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để ngăn bạn đánh bạc trên bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi. Khách hàng cũng có trách nhiệm không vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận này.
  • Livecasino.io, Bitcasino.io và Sportsbet.io có thể không kiểm tra được trạng thái của bạn với cơ quan đăng ký tự loại trừ quốc gia. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không bị tự loại trừ và đủ điều kiện tham gia cá cược.
  • Đây là yêu cầu tự nguyện của bạn. Nếu bạn tiếp tục vi phạm thỏa thuận này, Livecasino.io, Bitcasino.io, Sportsbet.io hoặc bất kỳ nhân viên nào của nó sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong thời gian tự cấm của bạn sẽ không được hoàn trả.

Đây là một thỏa thuận tự nguyện, do đó nếu bạn tiếp tục vi phạm các điều khoản bên trong, mọi hoạt động đặt cược sẽ được xử lý theo quyết định riêng của Livecasino.io. Nếu chúng tôi có nghi ngờ hoặc điều tra sâu hơn cung cấp bằng chứng cho thấy bạn đã chủ động cố gắng che giấu nguồn tài khoản hoặc các tài khoản của mình, điều này ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi xác định và chặn tài khoản hoặc tài khoản của bạn kịp thời, thì việc này cũng sẽ được xử lý theo quyết định riêng của Livecasino.io.

Sau khi hoàn tất việc tự loại trừ, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ liên hệ với địa chỉ email đã đăng ký của bạn để thông báo cho bạn về việc kích hoạt lại tài khoản.

Những bài viết liên quan

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Điều khoản và điều kiện tự loại trừ của Livecasino


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép