OneTouch

  Baccarat Pro

  baccarat-pro-onetouch

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H93.39%
  Tuần95.27%
  tháng99.33%

  RTP

  98.94%

  Biến động

  Sự biến động thấp