OneTouch

  Baccarat

  onetouch-baccarat

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H93.22%
  Tuần94.48%
  tháng102.13%

  RTP

  98.54%

  Biến động

  Sự biến động thấp

  Tỷ lệ trúng%

  64%