OneTouch

Blackjack Classic

blackjack-classic-onetouch
192 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H101.97%
Tuần99.64%
tháng95.25%

Hãy yên nghỉ

99.32%

Cược tối thiểu - tối đa

0.05 - 500 mBTC

Biến động

Sự biến động thấp

Tỷ lệ trúng%

56%

Blackjack Classic