Pragmatic Play

  Chilli Heat

  chilli-heat

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H57.84%
  Tuần72.88%
  tháng75.55%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  39%