Yggdrasil

Dr Fortuno

dr-fortuno-slots

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H103.92%
Tuần93.38%
tháng87.14%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình cao

Tỷ lệ trúng%

20%