Betsoft

  Dragon Kings

  dragon-kings

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H69.43%
  Tuần70.85%
  tháng71.46%

  RTP

  95.53%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  25.44%