fire-88

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H159.34%
  Tuần101.2%
  tháng86.97%

  RTP

  96.46%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  7

  Tỷ lệ trúng%

  27%