Play'n Go

Fruit Bonanza

fruit-bonanza

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.44%
Tuần65.53%
tháng68.29%

Hãy yên nghỉ

93.05%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

9

Tỷ lệ trúng%

38.61%