Betsoft

Good Girl, Bad Girl

good-girl-bad-girl

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H33.89%
Tuần78.13%
tháng120.05%

Hãy yên nghỉ

97.79%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

15

Good Girl, Bad Girl