Betsoft

Legend Of The Nile

legend-of-the-nile

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H66.48%
Tuần57.06%
tháng56.23%

RTP

95.62%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

34.32%

Khách hàng thân thiết

Không bao gồm

Legend Of The Nile


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép