Betsoft

Mega Glam Life JP

mega-glam-life-jp

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H66.49%
Tuần66.49%
tháng62.6%

Hãy yên nghỉ

96.29%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

30%

Mega Glam Life JP