Pragmatic Play

  Pirate Gold

  pirate-gold

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H57.11%
  Tuần76.42%
  tháng93.86%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  40