Betsoft

Stampede

stampede

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H79.77%
Tuần118.45%
tháng105.18%

Hãy yên nghỉ

95.27%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

26.29%