Betsoft

  Stampede

  stampede

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H82.15%
  Tuần78.58%
  tháng97%

  RTP

  95.27%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  26.29%