Pragmatic Play

  Wild Spells

  wild-spells

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H97.83%
  Tuần99.36%
  tháng108.66%

  RTP

  96.4%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  28%