Caleta

Halloween Scratchcard

halloween-scratchcard

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H48.91%
Tuần56.03%
tháng53.94%

RTP

95.65%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

34%

Halloween Scratchcard


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép