OneTouch

Blackjack Classic

blackjack-classic-onetouch

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H97.54%
Tuần88.22%
tháng94.09%

Hãy yên nghỉ

99.32%

Cược tối thiểu - tối đa

0.05 - 500 mBTC

Biến động

Sự biến động thấp

Tỷ lệ trúng%

56%

Blackjack Classic