7-monkeys

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H75.25%
  Tuần55.58%
  tháng80.08%

  RTP

  92.71%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  7

  Tỷ lệ trúng%

  16%