Yggdrasil

9K Yeti

9k-yeti

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H72.97%
Tuần73.33%
tháng73.17%

RTP

97%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

19%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép