Yggdrasil

9K Yeti

9k-yeti

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

97%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

19%