Betsoft

A Christmas Carol

a-christmas-carol

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H92.45%
Tuần54.85%
tháng88.38%

Hãy yên nghỉ

94.58%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

25

Tỷ lệ trúng%

22.72%

A Christmas Carol