Red Tiger

Age of Akkadia

age-of-akkadia
0 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H59.22%
Tuần53.21%
tháng53.21%

Hãy yên nghỉ

95.67%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

32.4%