Yggdrasil

Age of Asgard

age-of-asgard

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H66.78%
Tuần75.46%
tháng74.36%

RTP

96.2%

Biến động

Biến động trung bình

Tỷ lệ trúng%

21%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép