Yggdrasil

Age of Asgard

age-of-asgard

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H51.1%
Tuần75.72%
tháng80.61%

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Biến động trung bình

Tỷ lệ trúng%

21%