Yggdrasil

Aldos Journey

aldos-journey

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H63%
Tuần51.37%
tháng40.68%

Hãy yên nghỉ

96.1%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

65

Tỷ lệ trúng%

31%