Betsoft

Alkemors Tower

alkemors-tower

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H81.71%
Tuần89.53%
tháng78.9%

Hãy yên nghỉ

94.96%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

20.64%