Betsoft

Alkemors Tower

alkemors-tower

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H81.91%
Tuần89.53%
tháng76.52%

RTP

94.96%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

20.64%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép