Play'n Go

  Ankh of Anubis

  ankh-of-anubis

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H131.71%
  Tuần64.44%
  tháng62.29%

  RTP

  96.2%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  576

  Tỷ lệ trúng%

  30%