Play'n Go

Ankh of Anubis

ankh-of-anubis

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.2%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

576

Tỷ lệ trúng%

30%