asgard

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H79.12%
  Tuần101.01%
  tháng94.32%

  RTP

  96.48%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  25

  Tỷ lệ trúng%

  38%