Betsoft

  At the Movies

  at-the-movies

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  94.75%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  14.87%