Play'n Go

Aztec Idols

aztec-idols

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H88.62%
Tuần83.95%
tháng50.67%

Hãy yên nghỉ

96.65%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

41.15%