Play'n Go

Aztec Idols

aztec-idols

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H60.23%
Tuần73.91%
tháng44.86%

Hãy yên nghỉ

96.65%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

41.15%