Booming Games

Aztec Palace

aztec-palace

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H78.28%
Tuần60.58%
tháng60.58%

Hãy yên nghỉ

95.57%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

27.64%