Wazdan

Back to the 70s

back-to-the-70s
0 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H44.01%
Tuần40.27%
tháng64.06%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Cược tối thiểu - tối đa

0.2 - 20 mBTC

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

31.22%

Back to the 70s