Wazdan

  Back to the 70s

  back-to-the-70s

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H55.34%
  Tuần73.41%
  tháng21.14%

  RTP

  96.47%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  31.22%

  logo

  Back to the 70s