Betsoft

Bamboo Rush

bamboo-rush

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H55.16%
Tuần55.16%
tháng55.68%

RTP

96.9%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

11.8%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép