Betsoft

  Bamboo Rush

  bamboo-rush

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H71.69%
  Tuần55.16%
  tháng55.47%

  RTP

  96.9%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  11%