Betsoft

Bamboo Rush

bamboo-rush

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H96.35%
Tuần83.91%
tháng71.67%

Hãy yên nghỉ

96.9%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

11.8%