Play'n Go

  Banana Rock

  banana-rock

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H31.75%
  Tuần104.94%
  tháng121.75%

  RTP

  96.6%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10

  Tỷ lệ trúng%

  19.88%