Play'n Go

Banana Rock

banana-rock

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H132.27%
Tuần120.41%
tháng99.06%

Hãy yên nghỉ

96.6%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10

Tỷ lệ trúng%

19.88%