Golden Hero

Battle Dwarf

battle-dwarf

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H113.77%
Tuần91.06%
tháng90.75%

Hãy yên nghỉ

96%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

5