Play'n Go

Battle Royal

battle-royal

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.56%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

24.94%