Wazdan

  Beauty Fruity

  beauty-fruity

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H46.03%
  Tuần86.1%
  tháng86.26%

  RTP

  96.27%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  9

  Tỷ lệ trúng%

  15.04%