Wazdan

  Bell Wizard

  bell-wizard

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H55.9%
  Tuần154.63%
  tháng20.95%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  9

  Tỷ lệ trúng%

  17.4%