Kalamba Games

  Big Bounty Bill

  big-bounty-bill

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H59.44%
  Tuần59.44%
  tháng97.82%

  RTP

  97.88%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  16807

  Tỷ lệ trúng%

  27%