Quickspin

Bigbot Crew

bigbot-crew

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H89.47%
Tuần119.3%
tháng83.31%

RTP

96.51%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

17.86%


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
bitcointalk
Giấy phép