Quickspin

Bigbot Crew

bigbot-crew

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H134.07%
Tuần119.3%
tháng121.95%

Hãy yên nghỉ

96.51%

Biến động

Biến động trung bình cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

17.86%