Wazdan

Black Hawk

black-hawk

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

Hãy yên nghỉ

96.23%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

54

Tỷ lệ trúng%

8.99%