Wazdan

  Black Hawk Deluxe

  black-hawk-deluxe

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.62%
  Tuần82.33%
  tháng94.36%

  RTP

  96.47%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  54

  Tỷ lệ trúng%

  9.42%

  logo

  Black Hawk Deluxe