Wazdan

Black Hawk Deluxe

black-hawk-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H93.61%
Tuần79.95%
tháng102.27%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

54

Tỷ lệ trúng%

9.42%

Black Hawk Deluxe