Wazdan

Black Hawk Deluxe

black-hawk-deluxe

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H72.6%
Tuần112.28%
tháng64.52%

Hãy yên nghỉ

96.47%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

54

Tỷ lệ trúng%

9.42%

Black Hawk Deluxe