Kalamba Games

Blazing Bull

blazing-bull

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H100.87%
Tuần98.75%
tháng100.32%

Hãy yên nghỉ

97.42%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

28.57%