Caleta

Bonus Only

bonus-only
1 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H51.21%
Tuần141.9%
tháng47.62%

Hãy yên nghỉ

96.21%

Biến động

Biến động trung bình thấp

Thanh toán

3

Tỷ lệ trúng%

15%