OneTouch

  Bubbles Bonanza

  bubbles-bonanza

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H81.41%
  Tuần93.11%
  tháng95.48%

  RTP

  95.82%

  Biến động

  Biến động trung bình thấp

  Thanh toán

  12

  Tỷ lệ trúng%

  48.72%