Pragmatic Play

  Buffalo King

  buffalo-king

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H59.7%
  Tuần134.34%
  tháng105.39%

  RTP

  96.06%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  4096

  Tỷ lệ trúng%

  20%