Red Tiger

Buffalo Mania MegaWays

buffalo-mania-megaways

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H67.41%
Tuần152.41%
tháng120.41%

Hãy yên nghỉ

95.69%

Biến động

Độ biến động cao

Tỷ lệ trúng%

3%

Buffalo Mania MegaWays