Red Tiger

Bulls Run Wild

bulls-run-wild
1 Vỗ tay

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H81.81%
Tuần72.5%
tháng78.46%

Hãy yên nghỉ

95.75%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

37.74%